Home » » Quản trị hệ thống Linux - Webmin - cấu hình Linux server bằng giao diện đồ họa

Quản trị hệ thống Linux - Webmin - cấu hình Linux server bằng giao diện đồ họa

Khi tiếp cận những hệ thống Unix và Linux, bạn thường nghĩ đến nhiều thao tác cấu hình phức tạp với hàng chục, hàng trăm câu lệnh được gõ vào từ bàn phím. Màn hình quen thuộc chính là con trỏ đợi lệnh và cửa sổ dòng lệnh đen ngòm. Với Webmin, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Webmin là một công cụ Nghề quản trị hệ thống linux và Unix với hình thức web. Bằng cách trải nghiệm nhiều trình duyệt, bạn hoàn toàn chắc hẳn quan tri he thong Linux dễ dàng nhiều server Linux như Web, DNS, Proxy, File Sharing…Phiên bản Nghề quản trị hệ thống linux Webmin 1.410 ra đời vào cuối tháng 3/2008, với các cải tiến mới, chắc chắn có tác dụng giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những quan tri he thong Linux mà không cần phải quan tâm đến tập lệnh cấu hình đồ sộ của hdh open source đang có ưa chuộng này.

Cài đặt Webmin

1. Để bắt đầu, bạn truy cập vào địa chỉdownload.html và download gói setup tương ứng với quan tri he thong Linux của mình. Thời điểm bài viết này, chúng tôi chọn gói webmin_1.410_all.deb để cài đặt lên quan tri he thong Linux Linux. Nếu bạn áp dụng Redhat, Fedora, CentOS… hãy cùng chọn gói webmin-1.410-1.noarch.rpm.

2. Sau khi download về, bạn thực hiện lệnh sau để setup Webmin.

    dpkg --install webmin_1.410_all.deb

3. Nếu Ubuntu thông báo cần đến các thư viện liên quan, bạn tiếp tục setup chúng với lệnh:

    apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl

Đến đây bạn đã hoàn thành thao tác cài đặt. Trên trình duyệt của máy Ubuntu, bạn gõ
Nếu dùng một computer khác mục đích quản lý quan tri he thong Linux Linux, bạn thay localhost ở trên bằng tên hoặc địa chỉ IP của máy Ubuntu Linux, chẳng hạn như. Trong hộp thoai Security Alert, bấm nút Yes cho phép đồng ý kết nối với giao thức HTTPS.

Áp dụng Webmin

Để áp dụng, bạn đăng nhập vào Webmin với user “root” và mật khẩu hiện thời của user này. Nếu với Ubuntu, bạn đăng nhập với các user có khả năng trải nghiệm lệnh sudo sang “root”.

Vào lúc màn hình làm việc chính, tại panel bên phải, trang mặc định của Webmin sẽ là thông tin về quan tri he thong Linux hiện tại. Ở đây, bạn có cơ hội quan sát trực quan bằng biểu đồ mục đích biết được thông tin về real memory, virtual memory, local disk space và những thông số hữu ích khác.Vào lúc panel bên trái, bạn sẽ lần lượt truy cập vào những thể loại như Webmin, System, Servers, Networking, Hardware, Cluster, Others. Mỗi thể loại này bao gồm những hạng mục thiết lập Ubuntu tương ứng.

Chẳng hạn, ở thể loại Servers Quan tri he thong Linux, bạn có cơ hội thực hiện thiết lập trên nhiều server đã có xây dựng trên Ubuntu như Apache, FTP, DNS, Samba File sharing… Và với mỗi server, bạn làm được hầu hết những thao tác thiết lập một cách trực quan, sinh động. Đặc biệt hơn, khâu bảo trì và khắc phục sự cố của những quan tri he thong Linux trở nên đơn giản và thuận tiện.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét